Doula-Sophia

Bewust omgaan met seksuele energie

Bewust omgaan met seksuele energie is een belangrijke sleutel in het ontdekken van je eigen kracht. Ook is seksuele energie belangrijk om vrij en creatief met je leven om te gaan, zodat jij voluit kan leven en volledig aanwezig kunt zijn. We verlangen naar liefde, maar zijn tegelijkertijd bang voor liefde. Jouw ervaring met liefde of hoe jij dat definieert is bepalend hoe jij er nu mee omgaat. Dat kan betekenen dat jij je afsluit voor liefde, geen liefde in je leven kent of toelaat, of dat je vanuit verkeerde overweging een relatie in stand houd. Ook drama kan ontstaan omdat of doordat liefde en seksuele energie niet vrij in je kan stromen. De basis van het laten stromen van seksuele energie is zelf-liefde.

 

Vraagstukken

Doula-Sophia kan je helpen bij de vraagstukken omtrent seksuele energie, relaties en zelf-liefde. De term Doula begint langzaam in te burgeren; Doula is een begeleider, iemand die naast je staat en meebeweegt. Deze term wordt gebruikt bij de aanvang en de einde van het leven. Ik gebruik deze term om je te begeleiden hoe jij met je levensenergie om kan gaan. In ons leven leren we vooral met ons hoofd om te gaan, en staan we vrijwel niet stil wat ons lichaam kan ervaren. Daardoor zijn we ons minder bewust van de energie die in ons lichaam stroomt. Juist door je lichaam kan je energie voelen en ervaren. Wat jou helpt om je bewustzijn van je leven en je levensenergie te vergroten.

 

Iedereen bezit levensenergie oftewel seksuele energie: deze kan je op verschillende manieren intensiveren. Denk aan massage, ademhalen en meditatie.

Waarom zou je dit doen?

De basis van seksuele energie in verbinding met het hart: dit gaat over het houden van jezelf. Je kunt pas van een ander houden als je eerst van je zelf houd. Dit zal je omgang met seksuele energie totaal veranderen. Het zal je relatie veranderen met jezelf en je relatie met anderen.

Houden van jezelf vind zijn oorsprong in je kindertijd. Al je ervaring van toen tot nu, zijn bepalend hoe liefdevol jij naar jezelf kan zijn. Nu als volwassenen kun je kijken naar je relaties, hoe het staat met het houden van jezelf. Als je ontdekt dat er nog wat verbeterd kan worden in het toestaan of toelaten van liefde voor jezelf en de ander, dan kan je dit als volwassenen alsnog aangaan.

Doula-Sophia kan je hierin begeleiden neem daarvoor contact op met sophie@doula-sophia.nl

 

Belangrijk in het zoeken en vinden van de liefde in jezelf is je houding, dit kun je lezen in het verhaal van de vier rabbijnen uit het boek Clarissa Pinkola D’Estes : ¨De ontembare vrouw.¨

´De vier rabbijnen

Op een nacht werden ze bezocht door een engel die hen wakker maakte en meevoerde naar het Zevende gewelf van de Zevende Hemel. Daar aanschouwde ze het heilig wiel van Ezechiël.

Tijdens de afdaling uit het Paradijs, naar de aarde raakte één van de rabbijnen, na het zien van zoveel glorie, buiten zinnen en hij dwaalde tot het einde van zijn dagen schuimbekkend rond. De tweede rabbijn was buitengewoon cynisch: O, ik heb alleen maar over Ezechiëls wiel gedroomd, meer niet. Er is niets echt gebeurd. De derde rabbijn ratelde maar door over wat hij gezien had, want hij was helemaal geobsedeerd. Hij preekte en kon niet stoppen te vertellen hoe alles in elkaar zat en wat het allemaal betekende…. En zo raakte hij op een dwaalspoor en liet hij zijn geloof in de steek. De vierde rabbijn die dichter was, nam een blad papier en ging bij het raam zitten en schreef het ene vers na het andere waarin hij de avondduif, zijn dochter in de wieg en alle sterren aan de hemel loofde. En hij leidde een beter leven dan voorheen. ´

Seksuele energie verbonden met het hart geeft je zicht op iets dat voorbij gaat aan het menselijke verstand, je kunt een glimp van Het Zelf ervaren. Dit kan tot uiting komen door: plotselinge inzichten, ons lichaam, de dromen en reizen in allerlei vormen. Het verhaal van de vier rabbijnen laat zien wat de beste houding is om onze diepste natuur te ervaren.